комплезім септик

біопрепарат для ефективної біодеструкції

опис

Біодеструктор Комплезім Септік - біопрепарат для ефективної біодеструкції та утилізації органічних відходів у септиках, вигрібних ямах, гноєсховищах, обробки тваринницьких приміщень у присутності тварин, а також для поліпшення санітарно-гігієнічних умов утримання.

У склад препарату входить спеціально підібрана асоціація специфічних штамів мікроорганізмів роду Bacillus у кількості не менше 1*109 КУО/г та комплекс ферментів з високою активністю та стійкістю до сечової кислоти та хімічних забруднень.

характеристики

До складу мікробіологічного препарату входять бактерії та мікроміцети.

Бактерії пригнічують патогенну мікрофлору (синегнійну паличку, сальмонелу, кишкову паличку та ін.), котра заважає нормальному компостуванню та дуже шкідлива для людини.

Мікроміцети є відмінними деструкторами органіки. Вони переводять азот з активної форми в стабільну, до 90% звязану гумусовими кислотами форму. Знешкоджують неприємний запах. Переводять рослинні та тваринні рештки в гумус.

Усі бактерії та мікроміцети препарату виділені з грунтової мікрофлори, вони є основними гумусоутворювачами.

Компостування органічних відходів за допомогою мікробіологічних препаратів дозволить скоротити елементи живлення в масі, що компостується, перевести та закріпити елементи живлення вдоступну для рослин форму, пригнічувати всю патогенну мікрофлору (до 45 діб), знищувати усе насіння бур'янів в матеріалі, відмовитись від мінеральних добрив, виростити добрий та екологічно чистий врожай.

Під дією складного багатокомпонентного комплексу мікроорганізмів та ферментів відбувається прискорена природна нейтралізація забруднень у стічних водах, гноєсховищах та каналізаційних системах. За короткий термін зменшується об'єм відходів та відбувається їх знезараження. У відходах тваринного походження пригнічується розвиток патогенної мікрофлори, нейтралізуються неприємні запахи, зменшується відсоток схожості насіння бур'янів.

Використання біодеструктора Комплезім Септік для утилізації стоків на фермах та в приватних фермерських господарствах дозволяє:

 На 5-7 день зменшити насиченість неприємних запахів навколо тваринницького комплексу, у тому числі при внесенні гною в поля. Це дозволить зняти соціальне напруження населення з найближчих населених пунктів.

 Знизити утворення аміаку та сірководню в середині господарських приміщень, що сприятливо позначиться на загальному самопочутті тварин.

 Зменшити вміст патогенної мікрофлори в середині приміщень, що призведе до зниження захворюваності тварин, збільшення збереженості поголів'я, збільшення середньодобових приростів.

 Усунути в'язкий донний осад безпідстилкового гною у відстійниках та лагунах.

 Збільшити строки експлуатації та зменшити обслуговування каналізаційних систем.

 Запобігти надмірному розведенню стоків водою (при змиванні гною з ванн, каналів) — економити витрати на технологічну воду, ПММ, персонал та техніку при внесенні «зайвої» води з гноєнакопичувачів на поля.

 Зменшити вихід тваринницьких стоків з комплексу та покращити їх фізико-хімічні показники (збалансований склад по NPK, зменшення схожості насіння бур'янів, зниження вмісту важких металів).

 Зменшити строки дозрівання гною або приготування готового компосту.

 Зменшити негативний вплив тваринницьких комплексів на атмосферу та знизити екологічні платежі.

Внесення препарату може відбуватись у присутності тварин.

Біодеструктор Комплезім Септік містить непатогенні форми мікроорганізмів!

застосування

Обробка ванн із рідкою фракцією гною

Приготування робочого розчину:
20г препарату розчинити у 10л теплої (25-30 °С) не хлорованої води. Витримати при кімнатній температурі 15-20 хвилин, перемішати.

Початкова обробка:
рівномірно обробити (за допомогою ранцевого обприскувача або зрошувальних систем, якщо такі є в наявності) робочим розчином препарату з розрахунку 10л робочого розчину на 1м куб. гною, або з розрахунку 20г Комплезім Септік на 1гол на місяць. Повторна обробка через 14 діб після початку експлуатації системи: 5-10л робочого розчину на кожен кубічний метр гною.

Компостування або закладання твердої фракції гною

Приготування робочого розчину:
20г препарату розчинити у 10л теплої (25-30 °С) не хлорованої води. Витримати при кімнатній температурі 15-20 хвилин, перемішати.

Початкова обробка:
при закладанні рівномірно пошарово обробити робочим розчином (за допомогою ранцевого обприскувача або буртоукладачем з обприскувачем) препарату з розрахунку 10л робочого розчину на 1м куб. гною. Щотижнева обробка: рівномірно при ворушінні (коли є така можливість) 5л робочого розчину на кожен кубічний метр гною.

Увага! Важливо слідкувати за вологістю компосту.

Вологість компостованої маси повинна бути не менше 60%.

Якщо вологість менша за 60%, - потрібно компост додатково зволожувати водою.

Робочий розчин препарату слід використати на протязі доби!